Mu Mới ra, MU8X.NET - MU SẮP RA - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM CHƠI TẾT
Mu Mới ra, MU8X.NET - MU SẮP RA - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM CHƠI TẾT

Trang chủ: http://mu8x.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/8xMuonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: NHẤT LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 05/01/2023 (10h) - Open Beta: 06/01/2023 (13h)