Mu Mới ra, MU8X.NET-MU SAP RA - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG CHIẾN BINH
Mu Mới ra, MU8X.NET-MU SAP RA - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG CHIẾN BINH

Trang chủ: http://mu8x.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/8xMuonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 07/10/2022 (10h) - Open Beta: 08/10/2022 (13h)