Mu Mới ra, MU8X.NET-Mu SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Chuẩn Cầy Cuốc - Max Wing 3-380
Mu Mới ra, MU8X.NET-Mu SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Chuẩn Cầy Cuốc - Max Wing 3-380

Trang chủ: http://mu8x.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/8xMuonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nhất Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 20/04/2023 (10h) - Open Beta: 21/04/2023 (13h)