Mu Mới ra, Mu8xx - Season 6 Exp 50x - Drop 70% - 📺Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc
Mu Mới ra, Mu8xx - Season 6 Exp 50x - Drop 70% - 📺Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc

Trang chủ: https://mu8xx.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557700725513

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Muonline

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 70%

Alpha Test: 16/05/2024 (8h) - Open Beta: 18/05/2024 (19h)