Mu Mới ra, mu-9x.net - Season 6 Exp 9999x - Drop 10% - Cày Reset nhận WC không GHRS

Trang chủ: https://mu-9x.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091774926536

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Đam Mê

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 10%

Alpha Test: 18/04/2023 (13h) - Open Beta: 29/04/2023 (13h)