Mu Mới ra, mu-atlan.net - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mốc Nhẹ Cày Cuốc Miễn Phí
Mu Mới ra, mu-atlan.net - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mốc Nhẹ Cày Cuốc Miễn Phí

Trang chủ: https://mu-atlans.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuOnlineVnss69

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ARENA

Loại Mu: Non Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 16/05/2024 (13h) - Open Beta: 18/05/2024 (13h)