Mu Mới ra, mu-atlantic.info - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - Miễn phí, cày quốc nhẹ, k0 lòe loẹt
Mu Mới ra, mu-atlantic.info - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - Miễn phí, cày quốc nhẹ, k0 lòe loẹt

Trang chủ: http://mu-atlantic.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muatlantic.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: The Kingdom

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 80%

Alpha Test: 25/05/2023 (8h) - Open Beta: 26/05/2023 (13h)