Mu Mới ra, MUBATDIET.COM MỚI RA - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - cày cuốc miễn phí đông vui dễ chơi
Mu Mới ra, MUBATDIET.COM MỚI RA - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - cày cuốc miễn phí đông vui dễ chơi

Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubatdietvip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 80%

Alpha Test: 25/08/2023 (13h) - Open Beta: 27/08/2023 (13h)