Mu Mới ra, MUBATDIET.COM MỚI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi đông vui mượt nhẹ
Mu Mới ra, MUBATDIET.COM MỚI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi đông vui mượt nhẹ

Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubatdietvip/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 99%

Alpha Test: 27/11/2023 (13h) - Open Beta: 27/11/2023 (13h)