Mu Mới ra, MU-Batdiet.net - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Custom6.15 ngọc full drop all boss
Mu Mới ra, MU-Batdiet.net - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Custom6.15 ngọc full drop all boss

Trang chủ: https://mu-batdiet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/axdugj447

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ma Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 99%

Alpha Test: 07/04/2024 (9h) - Open Beta: 10/04/2024 (19h)