Mu Mới ra, mu-bavuongss6.net - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - không tốp nạp mốc nạp cày quốc
Mu Mới ra, mu-bavuongss6.net - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - không tốp nạp mốc nạp cày quốc

Trang chủ: https://mu-bavuongss6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-bavuongss6net-103867878719060/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ba Vuong 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 25/10/2021 (13h) - Open Beta: 27/10/2021 (13h)