Mu Mới ra, mubigboss.com - Season 6 Exp 2x - Drop 25% - 500 Anh Em Đã Online|Đăng Ký Ngay

Trang chủ: https://mubigboss.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubigboss.ss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MuBigBoss

Loại Mu: Non Reset, Exp 2x, Drop 25%

Alpha Test: 02/01/2022 (9h) - Open Beta: 02/01/2022 (9h)