Mu Mới ra, MUBIZ.VN - Season2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 99%, không top nạp, phú hộ
Mu Mới ra, MUBIZ.VN - Season2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 99%, không top nạp, phú hộ

Trang chủ: http://mubiz.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubiz.vn

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: DUNGEON

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 27/01/2022 (13h) - Open Beta: 29/01/2022 (13h)