Mu Mới ra, MUCLASSIC.NET - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - sver nhẹ it lag game đông vui..
Mu Mới ra, MUCLASSIC.NET - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - sver nhẹ it lag game đông vui..

Trang chủ: https://muclassic.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6hot

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hổ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 20%

Alpha Test: 19/07/2022 (13h) - Open Beta: 20/07/2022 (13h)