Mu Mới ra, MUDEVILZ.VN - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Không WebShop , Cầy Quốc

Trang chủ: https://mudevilz.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevilz.vn/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Qủy Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 11/11/2021 (14h) - Open Beta: 13/11/2021 (14h)