Mu Mới ra, MUDOCTOC.VN SSS6 MIỄN PHÍ GIẢI TRÍ CÔNG BẰNG CHO AE - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Mu Miễn Phí 100%

Trang chủ: https://mudocton.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudocton.vn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 14/10/2021 (13h) - Open Beta: 16/10/2021 (13h)