Mu Mới ra, Mu-fptss6 Khai Mở - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, Mu-fptss6 Khai Mở - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới

Trang chủ: https://mu-fptss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonlines.ss6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 27/05/2024 (10h) - Open Beta: 28/05/2024 (13h)