Mu Mới ra, MUHANOI.ORG - Season 6 Exp 50x - Drop 20% - ĐUA TOP NHẬN ATM  - THU MUA WC 1:3
Mu Mới ra, MUHANOI.ORG - Season 6 Exp 50x - Drop 20% - ĐUA TOP NHẬN ATM  - THU MUA WC 1:3

Trang chủ: http://muhanoi.org

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoiorgss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 20%

Alpha Test: 14/03/2024 (9h) - Open Beta: 17/03/2024 (13h)