Mu Mới ra, Mu-hanois6.com - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - - Không Item Full - Đồ max 2 dòng
Mu Mới ra, Mu-hanois6.com - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - - Không Item Full - Đồ max 2 dòng

Trang chủ: https://mu-hanois6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanois6com/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ký ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 04/03/2022 (13h) - Open Beta: 06/03/2022 (11h)