Mu Mới ra, MuHaNoiX.Com - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn boss nhận 200k WC,Train WC Free
Mu Mới ra, MuHaNoiX.Com - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn boss nhận 200k WC,Train WC Free

Trang chủ: https://muhanoix.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonlinemoira2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Hồng Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 06/03/2023 (13h) - Open Beta: 07/03/2023 (13h)