Mu Mới ra, MUHANOI-XUA.NET - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - 1 ACC 1PC giàu nghèo đều chơi được.
Mu Mới ra, MUHANOI-XUA.NET - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - 1 ACC 1PC giàu nghèo đều chơi được.

Trang chủ: https://muhanoi-xua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/people/Muhanoi-xuanet-Huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i-b%E1%BA%A5t-di%E1%BB%87t/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 20%

Alpha Test: 28/03/2024 (20h) - Open Beta: 30/03/2024 (14h)