Mu Mới ra, Mu-hanoixuass6.vn - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Miễn phí 99% , không đua top nạp
Mu Mới ra, Mu-hanoixuass6.vn - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Miễn phí 99% , không đua top nạp

Trang chủ: http://mu-hanoixuass6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHaNoiXuaSS6.vn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thời Gian

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 28/11/2022 (13h) - Open Beta: 30/11/2022 (13h)