Mu Mới ra, MU-HAOKIET.COM - Season 6 Exp 999999999x - Drop 80% - Chuẩn Nghĩa Custom Đẹp Free 100%
Mu Mới ra, MU-HAOKIET.COM - Season 6 Exp 999999999x - Drop 80% - Chuẩn Nghĩa Custom Đẹp Free 100%

Trang chủ: https://mu-haokiet.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069505727211

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lãng Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999999999x, Drop 80%

Alpha Test: 13/01/2023 (13h) - Open Beta: 15/01/2023 (10h)