Mu Mới ra, Mu-HeRo.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu-HeRo.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-hero.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHeRo2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 05/03/2023 (9h) - Open Beta: 06/03/2023 (19h)