Mu Mới ra, MUHN8X.COM - MU SS 6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUÂN HÀM
Mu Mới ra, MUHN8X.COM - MU SS 6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUÂN HÀM

Trang chủ: http://muhn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhn8x/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tứ Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 20/12/2022 (10h) - Open Beta: 21/12/2022 (13h)