Mu Mới ra, MUHN8X.COM - MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CHƠI TẾT
Mu Mới ra, MUHN8X.COM - MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CHƠI TẾT

Trang chủ: http://muhn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhn8x/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tứ Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 31/12/2022 (10h) - Open Beta: 01/01/2023 (13h)