Mu Mới ra, MUHN8X.COM - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHAI XUÂN SEVER GIẢI TRÍ CẦY CUỐC
Mu Mới ra, MUHN8X.COM - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHAI XUÂN SEVER GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

Trang chủ: https://muhn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhn8x/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HN8X

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 11/02/2022 (10h) - Open Beta: 13/02/2022 (13h)