Mu Mới ra, MUHN8X.COM - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG DANH HIỆU - QH
Mu Mới ra, MUHN8X.COM - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG DANH HIỆU - QH

Trang chủ: http://muhn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhn8x/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HÀ NỘI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 19/07/2022 (10h) - Open Beta: 21/07/2022 (13h)