Mu Mới ra, MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC
Mu Mới ra, MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

Trang chủ: https://muhn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhn8x/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HÀ NỘI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 01/07/2022 (10h) - Open Beta: 02/07/2022 (13h)