Mu Mới ra, mu-hn97d.com - Season 2 Exp 5x - Drop 20% - THÔNG TIN OPEN BETA - MÁY CHỦ MIỄN
Mu Mới ra, mu-hn97d.com - Season 2 Exp 5x - Drop 20% - THÔNG TIN OPEN BETA - MÁY CHỦ MIỄN

Trang chủ: http://mu-hn97d.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MIỄN PHÍ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5x, Drop 20%

Alpha Test: 01/05/2024 (10h) - Open Beta: 10/05/2024 (20h)