Mu Mới ra, MUHNon.com - SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 25% - Mọi Item đều có giá trị
Mu Mới ra, MUHNon.com - SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 25% - Mọi Item đều có giá trị

Trang chủ: https://muhnon.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/www.muhnon/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 25%

Alpha Test: 28/06/2024 (13h) - Open Beta: 30/06/2024 (13h)