Mu Mới ra, muhnss6.tv - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - MÁY CHỦ MỚI: HY VỌNG
Mu Mới ra, muhnss6.tv - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - MÁY CHỦ MỚI: HY VỌNG

Trang chủ: https://muhnss6.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/102915459158280

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HY VỌNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 21/12/2022 (13h) - Open Beta: 24/12/2022 (13h)