Mu Mới ra, MUHNSS6VN.COM - Season 6 Exp 499x - Drop 20% - KHÔNG WEB SHOP TOP NẠP
Mu Mới ra, MUHNSS6VN.COM - Season 6 Exp 499x - Drop 20% - KHÔNG WEB SHOP TOP NẠP

Trang chủ: https://muhnss6vn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554871353653

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: NORIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 499x, Drop 20%

Alpha Test: 29/12/2023 (19h) - Open Beta: 31/12/2023 (19h)