Mu Mới ra, Mu-Hnxua.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CÀY BOSS-UP ĐỒ-KHÔNG HÀM HIỆU
Mu Mới ra, Mu-Hnxua.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CÀY BOSS-UP ĐỒ-KHÔNG HÀM HIỆU

Trang chủ: https://mu-hnxua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxua2004/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 29/11/2022 (9h) - Open Beta: 30/11/2022 (13h)