Mu Mới ra, MuHoanKiem.Net - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Full Custom Even Tính Năng Sự Kiện
Mu Mới ra, MuHoanKiem.Net - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Full Custom Even Tính Năng Sự Kiện

Trang chủ: https://muhoankiem.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoanKiem.Net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàn Kiếm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 04/12/2021 (10h) - Open Beta: 05/12/2021 (13h)