Mu Mới ra, Mukorea.net - Season 2 Exp 20x - Drop 10% - Siêu phẩm Mu SS2 Non Reset ( không

Trang chủ: https://mukorea.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanquoc2024

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Non Reset, Exp 20x, Drop 10%

Alpha Test: 10/05/2024 (10h) - Open Beta: 11/05/2024 (18h)