Mu Mới ra, mu-laodai.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Săn Boss , Lên Đồ, Gặp PK
Mu Mới ra, mu-laodai.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Săn Boss , Lên Đồ, Gặp PK

Trang chủ: https://mu-laodai.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091937056347

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đam Mê

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 09/06/2024 (8h) - Open Beta: 10/06/2024 (19h)