Mu Mới ra, Mu-Master - Season 6 Exp 100x - Drop 50% - Siêu Even -  Đấu 1:1 - Đấu Guil

Trang chủ: https://mu-master.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-mastervn-109963601455154/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Master

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 50%

Alpha Test: 05/11/2021 (9h) - Open Beta: 07/11/2021 (9h)