Mu Mới ra, mu-mathuat.com  - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - Cày Cuốc Intem Giá Trị
Mu Mới ra, mu-mathuat.com  - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - Cày Cuốc Intem Giá Trị

Trang chủ: https://mu-mathuat.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mupchp/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 20%

Alpha Test: 12/07/2024 (13h) - Open Beta: 14/07/2024 (13h)