Mu Mới ra, Munon-resetss6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Mu-ss6.9 NonReset Custom Nhẹ

Trang chủ: https://munon-resetss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088475454925

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nhật Tảo

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 23/02/2024 (9h) - Open Beta: 25/02/2024 (9h)