Mu Mới ra, MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản 4 Class Nguyên Thủy
Mu Mới ra, MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản 4 Class Nguyên Thủy

Trang chủ: https://www.muonline2003.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuOnline2003

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Vương Quyền

Loại Mu: Non Reset, Exp 1000x, Drop 5%

Alpha Test: 01/12/2023 (9h) - Open Beta: 23/12/2023 (9h)