Mu Mới ra, MUPHONUI.COM - MUSS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM CHƠI TẾT
Mu Mới ra, MUPHONUI.COM - MUSS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM CHƠI TẾT

Trang chủ: http://muphonui.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphonui/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nhất Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 11/01/2023 (11h) - Open Beta: 13/01/2023 (13h)