Mu Mới ra, MUPHONUI.COM - SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU,QUÂN HÀM, TU LUYEN
Mu Mới ra, MUPHONUI.COM - SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU,QUÂN HÀM, TU LUYEN

Trang chủ: http://muphonui.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphonui/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MUONLINE

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 20/11/2022 (10h) - Open Beta: 22/11/2022 (13h)