Mu Mới ra, MUPHONUI.COM-MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 20% - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3 - ĐỒ380
Mu Mới ra, MUPHONUI.COM-MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 20% - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3 - ĐỒ380

Trang chủ: http://muphonui.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphonui/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lào Cai

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 20%

Alpha Test: 27/10/2022 (10h) - Open Beta: 29/10/2022 (13h)