Mu Mới ra, mu-thiensuss6.co - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-thiensuss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/www.muviet.co/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ARENA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 14/06/2024 (13h) - Open Beta: 15/06/2024 (19h)