Mu Mới ra, MUPKTEAM.COM - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Dung Luyện đồ
Mu Mới ra, MUPKTEAM.COM - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Dung Luyện đồ

Trang chủ: https://mupkteam.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mupkteam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Davias

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 08/08/2023 (10h) - Open Beta: 09/08/2023 (13h)