Mu Mới ra, mu-quytu.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Quà Khi Open 1 Triệu WC Và Sét Cấp
Mu Mới ra, mu-quytu.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Quà Khi Open 1 Triệu WC Và Sét Cấp

Trang chủ: http://mu-quytu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/haiduongxanh2021/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Miễn Phí

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 30/10/2021 (19h) - Open Beta: 31/10/2021 (19h)