Mu Mới ra, MuRedBull Custom6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày
Mu Mới ra, MuRedBull Custom6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

Trang chủ: http://muredbull.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muredbullss6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ DevilSquare

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 21/01/2022 (10h) - Open Beta: 22/01/2022 (19h)