Mu Mới ra, MuRedBull Full 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

Trang chủ: http://muredbull.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muredbullss6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Noria Full Custom

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 60%

Alpha Test: 17/06/2022 (10h) - Open Beta: 18/06/2022 (19h)