Mu Mới ra, MUS1.ONLINE SEASON 1 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - UY TÍN, LÂU DÀI, XANH CHÍN
Mu Mới ra, MUS1.ONLINE SEASON 1 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - UY TÍN, LÂU DÀI, XANH CHÍN

Trang chủ: https://mus1.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhn2002

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MU SEASON 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 18/05/2024 (14h) - Open Beta: 21/05/2024 (14h)